Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

YazanRecep

Hükümet

H

Devleti yöneten bir oluşumdur, devlet içinde yaşayan millet veya toplulukları bağlayıcı politik kararlar alan siyasi yapıya hükümet denir. Hükümet Biçimleri Sosyalizm; Bütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir. Komünizm; Yönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu. Teokrasi; Dinî bir elit tarafından yönetim...

Devlet

D

Devlet; bir toprak bütünlüğü altında örgütlenmiş millet veya topluluklar tarafından oluşturulan TÜZEL varlıktır.  Özellikle tüzel kelimesini belirtmek istedim sebebi hükümet ile devletin karıştırılması, devlet bir varlık ve bütünlüğü gösterir bunun siyasi partiler ve yönetim ile bir ilgisi yok sadece var oluşunu ve egemenliğini gösterir. Bir piramit yapısı gibi düşünecek olursak piramitin tümü...

Savaş

S

Savaşın ne olduğunu bilmeyen yoktur fakat bir savaşın nasıl olduğunu, savaş esnasında ölen yüzbinlerce insan, cesetler, kan kokusu, ölen çocuklar, kadınlar, gençler...İşte bunların farkında olamayan milyonlarca insan var. Savaşın korkunç tarafı ise savaş esnasında insanların nasıl öldükleri, bazen bir bomba ile, bazen mayın veya uzun namlulu silahların kurşunları ile, bu şekilde ölmüş insanların...

Şirk / Müşrik

Ş

Şirk; Allah’ın varlığını bilmek-kabul etmek ile birlikte başka bir takım eşya, çisim veya kimseleri Allah’a denk tutmak, O’nun ile aynı haklara sahip olduğunu düşünmek veya Allah’a ait sıfatları ona yakıştırmak Allah adına dinde kanunlar koymak olarak tanımlayabiliriz, böyle düşünen/yapan birine ise müşrik denir.

Şeriat

Ş

İslam hukuku; İslam’daki farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Bu kuralların pratikte uygulama çalışmalarına ise fıkıh denir. Müslümanlar tarafından sorulan sorulara Kur’an, hadis, icma1 ve kıyas2 dahilinde ulemaların3 verdikleri cevaplara fetva denir. Arapçada şeriat, yol, metod anlamına gelir ve bir müslümanın...

Komünizm

K

Komünizmden korkuyorlar! Tamam, zengin korksun! Bunda şaşılacak bir şey yok. Toprak ağası korksun, borsacı, banker, spekülatör, soyguncu, kabzımal, köle taciri, kalpazan, yağmacı din bezirgânı, üfürükçü, üçkâğıtçı, cennette arsa pazarlayan molla korksun! Korkması uyanıklığından! İyi de fukara niye korkar? İşsiz, aşsız emekçi, topraksız ırgat, evsiz barksız adam, kırbaçlanan köle neden korkar? Bu...

Sosyalizm

S

Sosyalizm, ırkların ve cinsiyetlerin eşit olduğunu savunan tarihteki tek taraf(parti)dır. Paul Lafargue Sosyalizm, toplumdaki her bireyin eşit haklara sahip bir yaşam sürmesini öngören bir ekonomik ve siyasi teoridir. Karl Marx tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün Das Kapital isimli eserinde ortaya konulmuştur ve Marx’ın önderliğinde pek çok düşünür tarafından geliştirilip...

Kapitalizm

K

Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser. Karl Marx Kapitalizm bir ekonomik yönetim sisteminin adıdır, bir ideolojidir. Kapitalist ekonomik sistemde üretim araçları özel kişilerin mülkiyetinde(idaresinde) ve maksimum kar sağlayabilmek adına yapılmıştır yani özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan üretim araçlarının kullanım hakkı bir kaç burjuva1 eline geçmesi yüksek kar elde etmek...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.