Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

KategoriYaşam

Savaş

S

Savaşın ne olduğunu bilmeyen yoktur fakat bir savaşın nasıl olduğunu, savaş esnasında ölen yüzbinlerce insan, cesetler, kan kokusu, ölen çocuklar, kadınlar, gençler...İşte bunların farkında olamayan milyonlarca insan var. Savaşın korkunç tarafı ise savaş esnasında insanların nasıl öldükleri, bazen bir bomba ile, bazen mayın veya uzun namlulu silahların kurşunları ile, bu şekilde ölmüş insanların...

Kapitalizm

K

Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser. Karl Marx Kapitalizm bir ekonomik yönetim sisteminin adıdır, bir ideolojidir. Kapitalist ekonomik sistemde üretim araçları özel kişilerin mülkiyetinde(idaresinde) ve maksimum kar sağlayabilmek adına yapılmıştır yani özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan üretim araçlarının kullanım hakkı bir kaç burjuva1 eline geçmesi yüksek kar elde etmek...

Emperyalizm

E

Bir ulus veya devletin, başka bir ulus, millet veya devletleri sosyal, siyasi, dini, ekonomik, kültürel, ve askeri alanlarda kendi çıkarları doğrultusunda egemenlik altına almasıdır ve egemenlik altına alınan ülkenin tüm kaynaklarından yararlanılması bu, hakka sahip olmasıdır.  Çeşitleri üzerine konuşacak olursak; Bir ülkenin topraklarını genişletmesi veya doğal sınırlarının ötesindeki nüfusu...

Enflasyon

E

Kısaca: Paranın alım gücünün düşmesi diyebiliriz. Enflasyon, paranın alım gücünün düşmesi ile birlikte ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artması demektir, fakat burada önemli nokta şu ki ürün veya hizmetlerin fiyatları zaman içerisinde artabilir enflasyona bağlı olarak artması ise sürekli ve tümünü kapsar. Yani bazı ürünlerin fiyat artışı veya tüm ürünlerin bir sefere mahsus fiyat artışı enflasyon...

Cumhuriyet

C

Cumhuriyet, devlet yönetim biçimini ifade eden politik bir kavram. XIV Louis1; Devlet Ben’im demiş… Acaba şu an bizi yönetenler tam olarak ne diyorlar kulağınıza geliyor mu? Hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi2 ve oligarşi3 kavramlarının karşıtıdır. Cumhuriyet...

Eşitlik / Ayrımcılık

E

Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum. C.H.Supergeon* Eşitlik kavramının tanımını yapamayacak kimse yoktur gibi, gerçekten eşit bir toplumda yaşamak için çaba sarfedende pek kimsede yoktur gibi. Eşitlik belirli bir toplum veya grup içerisindeki tüm insanların belli açılardan aynı statüye sahip olmaları durumudur. Toplumsal eşitlik, yasalar önünde eşit haklar (güvenlik, oy...

Halk / Millet-Ulus

H

Halkı eğitmek için üç şey gereklidir: Okul, okul yine okul. Tolstoy* Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür; İdare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. Lord Brougham** Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden oluşan insan topluluğuna denir. Millet ya da ulus ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve...

Köle / Kölelik

K

Teknoloji çağındayız kölelikle ne ilgimiz var dediğinizi duyar gibiyim belki içinizden bazıları biliyoruz işte köle ne demek diyor olabilir ama kölelik sanıldığı gibi bir dönemde insanların alınıp satıldığı günlerde kalmadı “modern*” çağa ayak uydurup hala kölelik müessesesi devam etmektedir belki şartları biraz daha iyileştirilmiş olabilir. Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması...

Özgürlük

Ö

Özgürlük, bireyin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini yapabilmesi, düşünebilmesi, ifade edebilmesi, seçebilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Ayrıca çoğunluklar tarafından azınlıkta kalan düşünce, fikir ve davranışların bastırılmaması ve kısıtlanmamasını da söylemeden geçmeyelim. Düşünce ve fikir özgürlüğü Dünyanın ve Ülkelerin...

Sevgi / Aşk

S

İnsanı bir nesne veya kişiye karşı bağlılık ve yakın ilgi göstermesini sağlayan içsel duygudur. Sevgi kuramının kurucusu Erich Fromm*, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar. Bir sanat olması bakımından da uygulamada olgunluk gerektirir. Aşk ve sevginin toplum...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.