Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

KategoriSiyaset

Savaş

S

Savaşın ne olduğunu bilmeyen yoktur fakat bir savaşın nasıl olduğunu, savaş esnasında ölen yüzbinlerce insan, cesetler, kan kokusu, ölen çocuklar, kadınlar, gençler...İşte bunların farkında olamayan milyonlarca insan var. Savaşın korkunç tarafı ise savaş esnasında insanların nasıl öldükleri, bazen bir bomba ile, bazen mayın veya uzun namlulu silahların kurşunları ile, bu şekilde ölmüş insanların...

Komünizm

K

Komünizmden korkuyorlar! Tamam, zengin korksun! Bunda şaşılacak bir şey yok. Toprak ağası korksun, borsacı, banker, spekülatör, soyguncu, kabzımal, köle taciri, kalpazan, yağmacı din bezirgânı, üfürükçü, üçkâğıtçı, cennette arsa pazarlayan molla korksun! Korkması uyanıklığından! İyi de fukara niye korkar? İşsiz, aşsız emekçi, topraksız ırgat, evsiz barksız adam, kırbaçlanan köle neden korkar? Bu...

Sosyalizm

S

Sosyalizm, ırkların ve cinsiyetlerin eşit olduğunu savunan tarihteki tek taraf(parti)dır. Paul Lafargue Sosyalizm, toplumdaki her bireyin eşit haklara sahip bir yaşam sürmesini öngören bir ekonomik ve siyasi teoridir. Karl Marx tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün Das Kapital isimli eserinde ortaya konulmuştur ve Marx’ın önderliğinde pek çok düşünür tarafından geliştirilip...

Kapitalizm

K

Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser. Karl Marx Kapitalizm bir ekonomik yönetim sisteminin adıdır, bir ideolojidir. Kapitalist ekonomik sistemde üretim araçları özel kişilerin mülkiyetinde(idaresinde) ve maksimum kar sağlayabilmek adına yapılmıştır yani özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan üretim araçlarının kullanım hakkı bir kaç burjuva1 eline geçmesi yüksek kar elde etmek...

Emperyalizm

E

Bir ulus veya devletin, başka bir ulus, millet veya devletleri sosyal, siyasi, dini, ekonomik, kültürel, ve askeri alanlarda kendi çıkarları doğrultusunda egemenlik altına almasıdır ve egemenlik altına alınan ülkenin tüm kaynaklarından yararlanılması bu, hakka sahip olmasıdır.  Çeşitleri üzerine konuşacak olursak; Bir ülkenin topraklarını genişletmesi veya doğal sınırlarının ötesindeki nüfusu...

Enflasyon

E

Kısaca: Paranın alım gücünün düşmesi diyebiliriz. Enflasyon, paranın alım gücünün düşmesi ile birlikte ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artması demektir, fakat burada önemli nokta şu ki ürün veya hizmetlerin fiyatları zaman içerisinde artabilir enflasyona bağlı olarak artması ise sürekli ve tümünü kapsar. Yani bazı ürünlerin fiyat artışı veya tüm ürünlerin bir sefere mahsus fiyat artışı enflasyon...

Muhalefet / Marjinal

M

Bizce aklı başında insanlar yalnız bizim gibi düşünenlerdir. La Rochefoucauld1 Muhalefet, karşı görüş, düşünce ve tavırda olan kişi veya gruplara denir, marjinal ise, en aykırı veya uç görüş, düşünce ve davranışlara sahip kimselere, gruplara denir. Siyasette ise muhalefet yönetme gücünü elinde bulunduramayan gruplardır, krallık ile yönetilen ülkelerde muhalefet mevcut değildir, demokrasi ile...

Devrim

D

“Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir.” Max Stirner1 Devrim (İnklâp veya İhtilal) kısaca mevcut durumun tamamen değişmesi demektir, devrimler belli bir alanda hızlı ve köklü değişimler sağlar, bu değişimler toplumsal ve devlet idaresi alanlarında olduğu gibi kişisel olarak din, bilim, sanat, dünya görüşü vs. gibi alanlarda da olabilir. Yüz yılardır tarihe geçmiş...

Darbe

D

TDK:Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme elegeçirme işi.(26 Eylül 2006) Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvet mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Hükûmetlerin, ekonomik ve sosyal sorunları çözmekte başarısız oldukları iddiası, cuntacılar1 tarafından askeri...

Cumhuriyet

C

Cumhuriyet, devlet yönetim biçimini ifade eden politik bir kavram. XIV Louis1; Devlet Ben’im demiş… Acaba şu an bizi yönetenler tam olarak ne diyorlar kulağınıza geliyor mu? Hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi2 ve oligarşi3 kavramlarının karşıtıdır. Cumhuriyet...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.