Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Sevgi / Aşk

S

İnsanı bir nesne veya kişiye karşı bağlılık ve yakın ilgi göstermesini sağlayan içsel duygudur.

Sevgi kuramının kurucusu Erich Fromm*, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar. Bir sanat olması bakımından da uygulamada olgunluk gerektirir.

Aşk ve sevginin toplum üzerinde psikolojik ve sosyolojik bir çok etkisi vardır ama bizim burda değineceğimiz yanı sosyolojik olacaktır, aşk ve sevgi sosyolojide toplumun yapısını oluşturan en önemli etkenlerden birisidir ve küçümsenmeyecek kadar ciddi bir meseledir. Toplum içerisindeki bir çok ölüm, tecavüz ve olaylara aşk ve sevgi neden olmuştur bunların başında namus cinayetleri, aldatma ve terk edilme sonrası işlenen cinayetler, futbol maçlarında çıkan olaylar, siyasi parti mitingleri ve sempatizanları aralarında çıkan olayları gösterebiliriz temelinde bir kişi, grup veya ideolojiye olan bağlılık duygusu yatar.

Oysa insanın sahip olduğu en önemli yetilerden biri olan sevebilme duygusunu bile günün sonunda bir cinayetle noktalıyoruz, halbuki karşılık beklemeden, bizi sevenide sevmeyenide, bizimle aynı düşünenide düşünmeyenide sevmeliyiz. Güzel bir gelecek için.


*Erich Fromm: (23 Mart 1900, Frankfurt – 18 Mart 1980), Yahudi kökenli Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozoftur. Ruh bilimine Marksist-sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir. 

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.