Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Emperyalizm

E

Bir ulus veya devletin, başka bir ulus, millet veya devletleri sosyal, siyasi, dini, ekonomik, kültürel, ve askeri alanlarda kendi çıkarları doğrultusunda egemenlik altına almasıdır ve egemenlik altına alınan ülkenin tüm kaynaklarından yararlanılması bu, hakka sahip olmasıdır. 

Çeşitleri üzerine konuşacak olursak; Bir ülkenin topraklarını genişletmesi veya doğal sınırlarının ötesindeki nüfusu kendi siyasi idaresi altına almak, bir devletin, başka devletleri vergiye bağlaması, doğal kaynaklarını kullanması veya bu hakkı elde etmesidir ve yine bir ülkenin kültürünü başka ülke ve bölgelere yaymasından bahsedebiliriz.

Emperyalizm ve Kapitalizm farklı kavramlar olmasına rağmen aynı amaca hizmet eder Lenin’e göre emperyalizm, kapitalizmin en üst seviyesidir 1916 yılında yazdığı ve aynı ismi taşıyan eserinde  sömürgecilik ile ilgili ortaya koyduğu düşünceler Marksizm-Leninizm ideolojisinin temelini oluşturur ve günümüzde de birçok partinin programını oluşturur.

İki kavramın amacıda, tekelcilik, sömürge ve tek güç, hakimiyet sahibi olabilme, kendi din, kültür ve siyasi görüşlerini başka milletlere empoze etmektir.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.