Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Kapitalizm

K

Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser.
Karl Marx

Kapitalizm bir ekonomik yönetim sisteminin adıdır, bir ideolojidir. Kapitalist ekonomik sistemde üretim araçları özel kişilerin mülkiyetinde(idaresinde) ve maksimum kar sağlayabilmek adına yapılmıştır yani özel mülkiyet, insan ve doğa tarafından yaratılan üretim araçlarının kullanım hakkı bir kaç burjuva1 eline geçmesi yüksek kar elde etmek için bu araçların işletilmesidir. Kapitalizmde ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesindeki amaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak değil yüksek kar elde etmektir bu sebeple kapitalist sistemin ürettiği ürünlere hizmet olarak bakmak çoğu zaman doğru olmaz, ürünleri ise insan sağlığı için tehdit oluşturabilir özellikle rafda satılan ürünler, sebze, meyve gibi çabuk çürüyen bozulan ürünlerin raf ömürlerini uzatmak yüksek verim alabilmek için bir çok kimyasal ilaç ve katkı maddeleri kullanılmaktadır.

Üretim araçları denilince sadece özel mülkiyetlere ait fabrikaları düşünmemek gerek bunlar, maden ocakları, hava ve deniz limanları, gümrükler, otoyollar ve köprüler, ulaşım araçları, elektrik, su, doğalgaz olabilir tüm topluma ait olması gereken bu işletmeler bir kaç kişi elinde sadece kar amacı için kullanılmaktadırlar.

Kapitalizm, sosyalizm ve komünizmin tam aksi diyebiliriz, sosyalizmde tüm üretim araçlarının hakimiyeti topluma ait olması ön görülürken kapitalizmde toplumun bu araçlar üzerinde hiç bir hakkı yoktur.

Kapitalist ekonomik sistemin sonuçları, zengin işveren kesim daha çok zenginleşir, çalışan işçi kesim ise daha çok fakirleşir adil bir gelir dağılımı ve ekonomik eşitlikten söz edilemez. Kapitalist bir sistemde çalışan birisi aldığı ücreti yaşamsal ihtiyaçlarına (ev kirası,   elektrik, su doğalgaz, ulaşım, sağlık, giyecek, yiyecek) harcamak zorunda olduğu için ay sonunda ellerinde hiç para kalmaz ve sürekli fakirleşip çalışmak zorunda kalır, sosyalizmde bu ihtiyaçları karşılayan tüm kaynaklar halkın kullanımına ücretsiz tahsis edilmiştir ve kazanılan para yaşamsal ihtiyaçlar değil kişisel kullanım için harcanır.

Lenin’e göre; son derece gelişmiş kapitalist ülkelerde işçi devrimin gerçekleşmesi imkansızdır, çünkü bu ülkeler kendi bünyesindeki işçilere nispeten yüksek yaşam standardı ve çeşitli imkanlar sağlamakta ve işçilerin devrimci bir bilince ulaşmasını engellemektedir. Bu sebeple ancak daha az gelişmiş ülkelerde bir işçi devrimi mümkün olabilir. Marx’a göre de gelişmemiş ülkeler sosyalizmi inşa edemez, çünkü kapitalizm henüz buralarda bütün gücünü kullanmamış, sömürüsünü gerçekleştirmemiştir.

Kapitalizm ile devlet arasındaki ilişki ise ülkeleri yöneten siyasi partiler ve siyasi gruplar genelde zengin kapitalistlerin kontrolü altındadır. Çünkü siyasi parti kurmak, seçim gösterileri, reklam, propaganda ve organizasyon için çok para gerekir ve bunları da ancak zengin kapitalist sınıf karşılayabilir. Ülke yönetimine sahip olan kapitalist sınıf fakirler, işçiler veya çevre için değil kendi çıkarları için kanun çıkarırlar.


1 Burjuva: Köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayan, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.