Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Sosyalizm

S

Sosyalizm, ırkların ve cinsiyetlerin eşit olduğunu savunan tarihteki tek taraf(parti)dır.
Paul Lafargue

Sosyalizm, toplumdaki her bireyin eşit haklara sahip bir yaşam sürmesini öngören bir ekonomik ve siyasi teoridir. Karl Marx tarafından geliştirilen sosyalizmin esasları ünlü düşünürün Das Kapital isimli eserinde ortaya konulmuştur ve Marx’ın önderliğinde pek çok düşünür tarafından geliştirilip farklı yorumlar yapılmıştır.

Sosyalizm, iktidarın ve üretim araçlarının halkın kontrolünde olduğu, ortaklaşa kullanıldığı din, ırk, sosyal sınıfların olduğu fakat ayrımının olmadığı bir düzen-sistemdir. Fakat çoğu kimse tarafından bu bir ütopya olarak görülür. Kapitalizmi reddeden sistemde bireycilik değil toplumculuk anlayışı öne çıkmaktadır.

Sosyalizm kavramı ilk kez Rus lider Vladimir Lenin tarafından hayata geçirilmiştir. Dünya tarihinde bir ilk olan Lenin’in hareketinde kapitalist sistem yıkılarak yerine sosyalist bir sistem getirilmiştir.

Türkiye’nin sosyal veya yarı sosyal bir devlet olduğunu öne süren kimseler var fakat bu çok yanlış bir tanımlamadır nedeni ise devletin yaptığı her iş, verdiği her “ücretsiz hizmet”, “sosyal yardım” karşılığında tüm toplumdan bunun kat kat fazlasını vergi olarak almaktadır ve hiç bir üretim aracın hakimiyeti topluma ait değildir  yani toplumun kendi kazancını haksız bir şekilde alıp bazı kimselere adaletsiz olarak dağıtmaktadır, hatta toplumun ücretsiz kullanması gerek bir çok hizmetin halk tarafından ücreti ödenerek kullanılır.

Sosyalizm ile komünizm oldukça benzerdir fakat karıştırılmamalıdır ikisini birbirinden ayıran en keskin farklılıkları sosyalizmde şahıslara ait özel mülkiyet olabilir, devlet veya parti vardır, toplumsal sınıflar, dini inançlar ve para vardır komünizmde bunlar yoktur ve sosyalizmde hak edişler emek ve iş gücü kadar verilirken komünizmde ihtiyacı kadar verilir sosyalizm, komünizmin bir alt sınıfı ve komünizme bir geçiş evresi olarak görülebilir fakat her sosyalist yönetimde komünizme geçeceği söylenemez.

Solculuk ile sosyalizm karıştırılmamalıdır, sosyalizmin her ne kadar çok çeşitli yorumlamaları olsada sosyalist partilerin veya kendilerini solcu olarak tanımlayan grupların programlarına veya yöntem şekillerine bakıldığında bir çoğunun sosyalizm ile uzaktan yakından ilgileri olmadığı görülebilir, birçok solcu grubun çok az ve ortak hiçbir noktaya sahip olmadığı bilinmelidir. Mesela Birleşik Krallık’taki İşçi Partisi -Birleşik Krallık’ta sol bu partiyle özdeşleşmiştir- çoğunlukla küresel kapitalizmi savunmaktadır ve dünyadaki en kapitalist ekonomilerden birini meydana getirmiştir. Tam aksi bir uç örnek ise Zimbabve’de sol ile özdeşleştirilen Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Vatanseverler Cephesi’dir; dünyadaki en sosyalist ekonomilerden birini gerçekleştirmiştir.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.