Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Şeriat

Ş

İslam hukuku; İslam’daki farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili, dinî hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir. Bu kuralların pratikte uygulama çalışmalarına ise fıkıh denir. Müslümanlar tarafından sorulan sorulara Kur’an, hadis, icma1 ve kıyas2 dahilinde ulemaların3 verdikleri cevaplara fetva denir.

Arapçada şeriat, yol, metod anlamına gelir ve bir müslümanın yaşamının 24 saatini düzenler, diğer hukuk metinlerinden farklı olarak insanların özel yaşamları ile ilgili kaideler mevcuttur.

Uygulama sahaları

Hijyen ve arınma; Abdest ve gusül, Ekonomi kanunları; Zekat, faiz ve miras kanunları, Yeme içme; Oruç, kurban, içki, Ritüeller; Namaz, hac, tavaf, cenaze ve bayram namazları, Evlenme; Nikah, ayrılık, cezai yaptırımlar, Askeri; Cihat (saldırı veya savunma amaçlı), sulh ve savaş esirleri, Giyim, Tesettür, Diğer; Ticaret ve davranışlar, köleler vb. tüm insani ilişkiler ve dini ritüelleri kapsar.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var şeriat kanunlarında Kur’an’da bulunmayan meseleler için farklı mezhep için farklı bir çok yorum mevcuttur şeriat hukukunda ta’zir (kınamak, terbiye etmek) gibi cezalar için kanunilik ilkesi bulunmamakta, tamamen hakim veya siyasi otoritenin takdiri geçerli olmaktadır belkide çoğu kişinin şeriat diyince ilahi bir yasadan çok keyfi yasalar olarak algılaması bundan kaynaklanıyor Örneğin, Namaz kılmayanlar için Kur’an’da herhangi bir ceza yok iken şeriat/fıkıh hükümlerinde dövülmesi, hapsedilmesi ve kılmamakta ısrar edenlerin öldürülmesi bu kapsamda ele alınabilir.


1 İcma: Herhangi  çağ veya dönemde yaşamış islam bilgini veya hukukçusunun verdiği benzer bir kararda birleşmek, aynı hükmü vermek.

2 Kıyas: Ayet veya sünnet bulunmayan bir meseleyi, aralarındaki ortak sebep-sonuç bağından dolayı hükmü ayet veya hadisler ile çözülmüş bir konuya benzeterek çözmektir.

3 Ulema: Müslüman ülkelerde eğitimli din alimlerinden oluşan sınıf.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.