Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Şirk / Müşrik

Ş

Onların çoğu şirk koşmadan Allah’a iman etmezler
Allah (Yusuf suresi, 106)

Şirk; Allah’ın varlığını bilmek-kabul etmek ile birlikte başka bir takım eşya, çisim veya kimseleri Allah’a denk tutmak, O’nun ile aynı haklara sahip olduğunu düşünmek veya Allah’a ait sıfatları ona yakıştırmak Allah adına dinde kanunlar koymak olarak tanımlayabiliriz, böyle düşünen/yapan birine ise müşrik denir.

Geçmişte ve günümüzde kendilerine bazı aracılar edinen kimseler, biz bunlara tapmıyoruz, bunların Allah olmadığını biz de biliyoruz biz bunlara bizi Allah’a yakınlaştırsınlar diye niyazda bulunuyoruz diyorlar. İşte şirk tam da bu Allah’a yakın olduğunu düşündüğü  kimselere (ölü veya diri olabilir) Allah adına ondan bir şeyler istemek veya Allah ile arasında bir aracı olarak görmek.

Yunus:10/18 Onlar Allah’ın “peşi sıra/yanında/beraber”  kendilerine ne zarar ne yarar sağlayacak olan şeylere kulluk ediyor ve şöyle diyorlar: ”Bunlar, Allah yanında bize şefaat edecekler” diyorlar. 

Zümer:39/3 Din sadece Allah’a aittir. O’nu bırakıp başkalarını dost edinenler, “Onlar bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara hizmet/kulluk ediyoruz” (derler).

Bu iki ayetten de anlaşılacağı üzere, Allah’ı inkar eden değil, Allah ile aralarında bir aracı edinenler veya O’nun adına hükümler uyduranlar.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.