Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Hükümet

H

Devleti yöneten bir oluşumdur, devlet içinde yaşayan millet veya toplulukları bağlayıcı politik kararlar alan siyasi yapıya hükümet denir.

Hükümet Biçimleri

Sosyalizm; Bütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir.

Komünizm; Yönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu.

Teokrasi; Dinî bir elit tarafından yönetim.

Totalitarizm; Neredeyse her yönden kamusal ve bireysel yaşamı düzenleyen totaliter bir hükûmet tarafından yönetim.

Faşizm; Radikal otoriteryen milliyetçi bir siyasi ideolojidir. Millet üzerinde dejenerasyona sebep olduğu düşünülen veya millî kültüre uyum sağlamayan yabancı tesirleri defetmeyi hedefler.

Aristokrasi; İktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükûmet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük “soylular sınıfı” anlamında da kullanılmaktadır.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.