Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Demokrasi

D

Politikanın büyülü kelimelerinden olan demokrasi tüm üye veya vatandaşların bir kurum, organizasyon veya devletin politikasının şekillendirilmesinde eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.

Şeklinde tanımlayabiliriz fakat bu tanım bir yere kadar doğrudur, nereye kadar doğru derseniz ülke yönetiminde istediğiniz neler oluyor veya nelere müdahâle edebiliyorum diye kendinize sorun?

Demokrasinin çeşitli tanımlamaları yapılmaktadır, bunlardan biri eşitlik olduğu öne sürülmekte fakat öyle olmadığını görüyoruz diğer bir tanım ise çoğunluğun hakimiyeti bu kısmen doğru olmasına rağmen demokrasi ile zıt düşmekte, çoğunluk karşısında azınlıkların haklarının korunduğu düzen denildi ama ne yazıkki bu tanımda hiç bir zaman uygulanamadı, son olarak özgür iradeleri ile geleceklerini tain edecek insan topluluklarının yönetildiği şekil. Burada bir anlaşma ve birlik beraberlik aranmaz ve zaten böyle bir şey söz konusu değil herkes ayrı düşünecek ve ayrı düşünenlerin beraber yaşadığı bir rejimi idare uygulayacak ve sokaktaki insan da buna uyacak demokrasinin olması gerektiği biçim budur.

Demokrasi Eski Yunan filozoflarından Aristo ve Eflatun tarafından eleştirilmiş, halk içinde “ayak takımının yönetimi” gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir.

Bu filozoflar yalakalığı sevmedikleri gibi doğruluğu düstur edinmiş kimseler olduğu için bazı söz ve eleştirileri ağır gelebilir, demokrasinin ne olduğundan haberi bile olmayan kitlelerin karşısına çıkıp ‘’Ülkeye Demokrasi Getireceğiz’’ diye oy toplamak ayak takımının yönetimi teorisini destekler nitelikte bir örnektir ve bu cahil* kesimi istismar edip kendi keselerini doldurmaktan başka bir işede yaramaz.


  * Caihil: Eğitim ve öğrenim görmemiş veya belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan kişi.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.