Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Özgürlük

Ö

Özgürlük, bireyin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini yapabilmesi, düşünebilmesi, ifade edebilmesi, seçebilmesi ve hareket edebilmesi durumudur.

Ayrıca çoğunluklar tarafından azınlıkta kalan düşünce, fikir ve davranışların bastırılmaması ve kısıtlanmamasını da söylemeden geçmeyelim.

Düşünce ve fikir özgürlüğü Dünyanın ve Ülkelerin gelişmesinde rol oynayan yegâne şeydir ve düşünce özgürlüğü bizimle aynı düşünen kimselerin söyledikleri değil, bizimle tamamen zıt ve ters düşünen kimselerin düşüncelerini ifade etmesidir.

Türkiyede ifade özgürlüğüne vurulmadık darbe kalmadı gibi bir şey, bundan yirmi yıl önce şiir okudu gerekçesiyle hapis cezası alan kimseler olduğu aynı kişiler iktidara gelince anayasada yaptığı bazı ufak değişiklikler oldukça garip. Günümüzde de sosyal medyada bir söz paylaştı diye hakkında dava açılan ve hapis cezası alan kimseler var demek ki özgürlükler adına bir arpa boyu kadar bile ileri gitmiş değiliz hatta ve hatta 82 Anayasasını mumla arıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın

26. Maddesi:  Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Yukarıdaki madde 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilen ve günümüzde hala geçerli olan maddeye ek olarak 2001 yılında aşağıda bulunan 3 madde ilave edilmiştir Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelişinden sadece bir kaç ay sonra bu değişiklik yapılmışdır

(Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

(Mülga: 3/10/2001-4709/9 md.)

Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.

(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/9 md.) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.

Özgürlük bazı kimselerin sandığı gibi kahvede istediğin gibi konuşabilmek, kendi halinde yaşayan insanların yaşamlarına kimsenin karışmaması felan değil, bir ülkede özgürlüklerin olup olmadığını en marjinal-uç kesimlerin yaşam biçimlerine yapılan baskılardan gazete ve tv haber ve programlarından günümüzün sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların cezalandırılmalarından anlayabilirsiniz.

Günümüz Türkiye ve Dünyasında özgürlük ‘’Benimle aynı fikirdeysen, seninle aynı fikirdeyim’’ den öteye gitmiyor.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.