Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

İdeoloji

İ

İdeoloji kelimesi, Fransızca idéologie (telaffuz: [ideoloʒiː]) kelimesinden türetmiştir. (idée : fikir; düşünce ve -ologie -oloji, bilim).

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür.

Türkiye ve Dünyada Kapitalis,İslami, Marksist, Komünizm, Feminizm, Milliyetcilik, Sosyalizm gibi bir çok birbirine yakın ve zıt ideolojik teori (yol) bulunmaktadır.

Bu farklı düşüncelerin arasında birbirine sempati ile bakan ya hiç yoktur yada çok nadirdir. La Rochefoucauld’un dediği gibi ‘Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir.’

Oysa farklı düşünce ve görüşler dünya ve toplumlar için büyük bir zenginliktir, farklı düşünen kişi,toplum ve partilere karşı daha duyarlı olmalı ve onları önemsemeliyiz insan herşeyi zıddı ile kavrar.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.