Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Diktatör

D

Diktatör (Latince: dictator; emir veren, dikte ettiren), elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır.

Bir diktatör tarafından yönetilen ülkelere ise diktatörlük denilmektedir.

Roma İmparatorluğunda ise siyasi bir makamdır. Resmî adı Magister Populi (“Halkın Efendisi”), Praetor Maximus (“Yüksek Praetor”) ve Magister Peditum (“Piyadelerin Efendisi”) idi.

Kelimenin ülkemizde tam olarak anlaşılamamasının sebebi diktatörlerin  sadece Eski Roma, İran, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelerde hakim olduğu sanılmasıdır. Oysa yöneticilerin seçimle yapıldığı bizim gibi ülkelerde ile tam anlamıyla demokrasinin hakim olmaması ve hala yöneticilerin mutlak güç peşinde koşmalarından kaynaklanan hırs bir süre sonra seçilmiş kişilere diktatörlük gömleğini giymesine sebep oluyor.

Daniel Defoe’nin dediği gibi ‘Bizim kanımızda var bu, eğer imkanları olsa tüm insanlar tiran olurdu.’

Günümüzde ise bu tanım daha çok muhalefeti bastıran, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve yetkilerini kötüye kullanan liderler için kullanılmaktadır.

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir sistemde, devlet içinde tek ve en büyük otorite sahibi yasama, yürütme ve hatta yargı yetkisinin sahibi hükümdar hangi yönetim biçiminde veya nasıl seçilmiş olursa (Diktatör, Tiran, Monark, Hükümdar, Kral, İmparator, Han, Hakan, Şah, Padişah)’dır… O yönetim biçimide (Mutlak Monarşi, Teokrasi, Otokrasi, Despotizm, Diktatörlük, Totalitarizm)’dir.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.