Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Köle / Kölelik

K

Teknoloji çağındayız kölelikle ne ilgimiz var dediğinizi duyar gibiyim belki içinizden bazıları biliyoruz işte köle ne demek diyor olabilir ama kölelik sanıldığı gibi bir dönemde insanların alınıp satıldığı günlerde kalmadı “modern*” çağa ayak uydurup hala kölelik müessesesi devam etmektedir belki şartları biraz daha iyileştirilmiş olabilir.

Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle veya kul denir; köle sahibine ise efendi veya mevla denir. Bazı durumlarda uşak ve hizmetçi de köle anlamına gelir. Kadın kölelere cariye denir.

Çok eski tarihlerden beri savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödeyemeyenler, korsanlar tarafından kaçırılanlar köle kabul edilir, köle pazarlarında satılırdı.

Erkek kölelerin çocukları da köle olur. Cariyelerin efendilerinden oğulları Yahudi ve Arap toplumları gibi bazı toplumlarda köle kabul edilmemişlerdir. Ziraat ve ticaretle uğraşan bütün toplumlarda köleliğin çeşitli şekillerine rastlanmaktadır. Mezopotamya’da, eski Mısır’da Yunan’da, Roma’da, İslam öncesi İran, Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan kavimlerde kölelik son derece doğal sosyal bir olgu olarak kabul edilirdi.

Modern köleler ise günümüzde çok düşük ücretlere, yoksulluk sınırının* altında ağır işlerde yasal olarak haftalık çalışma sürelerinin çok daha üstünde çalıştırılmaktadır veya çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Üstelik büyük bir çoğunluğunun hiç bir sosyal güvence ve hakkı yok. Sayıları Ülkemizde milyonlar dünyada ise milyarları aşmakta.


*Modern: İçinde yaşanılan çağa, günlere uygun veya bir şeyin yeni güncel olduğunu ifade eder. Bu gün modern sayılan her şey yarının ilkel veya çağdışı olabilir.

**Yoksulluk sınırı: Yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.