Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Halk / Millet-Ulus

H

Halkı eğitmek için üç şey gereklidir: Okul, okul yine okul.
Tolstoy*

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür;
İdare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır.
Lord Brougham**

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden oluşan insan topluluğuna denir.

Millet ya da ulus ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan, ayrımı olmayan insanların oluşturduğu topluluk.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır.

Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ve birliği ifade etmektedir.

Örneğin İstanbul halkı. Türk Milleti***.

Millet kelimesi İslamda çokça kullanılan ümmet kelimesi ile eşanlamlıdır diyebiliriz. Ümmet**** ırk, soy ve dil gözetmeden tüm müslüman toplumunu kapsar.

Kısaca:Millet-Ulus; dil, din, ırk, mezhep, gibi ayırt edici özelliklerden arınmayı başarmış ve bu hali ile bir toplum oluşturup birlikte yaşayan kimseler diyebiliriz.


*Tolstoy: Lev Nikolayeviç Tolstoy, Rus yazar

**Lord Brougham: İngiltere Büyük Şansölyesi olan bir İngiliz devlet adamıydı. Köle ticaritine karşı önemli adımlar atmıştır. Parlamentodaki eğitim reformlarını önermekle kalmadı, aynı zamanda 1825’te Diffusion of Useful Knowledge ve 1826’da University College London’ın kurucularından biriydi.

***Türk Milleti: Türk” tabirini iki düzeyde ele almamız gerekmektedir biri Türk Irkı diğeri ise Türk Milleti. Türklük bir ırk olmasına rağmen gerçek anlamda ve genellikle bir millet olarak kullanılmaktadır bunun sebebi ise Türklük adının 1.YY dan itibaren kullanılan bir geçmişinin olması ve bu toplumlar içinde çok çeşitli ırk, dil, şive, lehçe, din, gelenek ve göreneklere sahip grupların olmasına rağmen bir millet olmayı başarımın olmalarıdır.

****Ümmet: Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir. Daha sonra İslam inancına sahip herkesi içine alan bir anlama kavuşmuştur. İslam inancının en önemli kaynağı Kur’an’da birçok yerde geçmiştir. Müslümanların içindeki bir cemaate de zaman zaman ümmet denildiği görülmektedir.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.