Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Eşitlik / Ayrımcılık

E

Eşitlik! Evet, kavramı anlıyorum ama örnek bulamıyorum.
C.H.Supergeon*

Eşitlik kavramının tanımını yapamayacak kimse yoktur gibi, gerçekten eşit bir toplumda yaşamak için çaba sarfedende pek kimsede yoktur gibi.

Eşitlik belirli bir toplum veya grup içerisindeki tüm insanların belli açılardan aynı statüye sahip olmaları durumudur. Toplumsal eşitlik, yasalar önünde eşit haklar (güvenlik, oy kullanma hakkı, konuşma ve toplanma özürlüğü, mülkiyet hakkı gibi) ve toplumsal mal ve hizmetlere eşit seviyede erişmeyi içerir. Aynı zamanda ekonomik eşitlik kavramlarını da içerir; yani eğitim, sağlık ve diğer toplumsal güvenliklere erişimi. Bununla beraber eşit fırsatlar ve yükümlülükleri de içerir, böylece toplumun bütününü kapsar.

Ayrımcılık ise bir kişiye ya da gruba, dini inancı, siyasi görüşü, etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel yönelimine, yaşı, medeni hali veya bedensel engeli gibi belli özelliklerinden dolayı önyargılı/olumsuz davranılmasıdır.

Mükemmel toplumsal eşitlik, gerçekte meydana gelmeyen bir ideal durumdur.


*C.H.Supergeon: Tanınmış Baptist(Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca inananların vaftiz edilmesi ve vaftizin de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır.) bir vaiz olan Charles Haddon Spurgeon, 19 Haziran 1834 yılında İngiltere’de, Essex’te doğmuştur.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.