Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Devrim

D

“Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir.”
Max Stirner1

Devrim (İnklâp veya İhtilal) kısaca mevcut durumun tamamen değişmesi demektir, devrimler belli bir alanda hızlı ve köklü değişimler sağlar, bu değişimler toplumsal ve devlet idaresi alanlarında olduğu gibi kişisel olarak din, bilim, sanat, dünya görüşü vs. gibi alanlarda da olabilir.

Yüz yılardır tarihe geçmiş binlerce devrim yaşanmıştır, bunların geneli Halkların özgürlük ve bağımsızlıklarını elde etmek istemeleri, yüksek vergiler, baskıcı ve özgürlükleri kısıtlayan düzene karşı veya bunları bahane göstererek meşru hükümeti devirme niyetinde olan Darbeci, Diktatör veya Despotların büyük güçlerden yardım alarak devrim yapmaları ve kendi iktidarlarını kurmaları şeklinde olmuştur.

Hiç bir devrim halk tarafından yapılmamış ve hiç bir diktatör büyük güçlerin desteği olmadan tek başına başa geçmiş değildir. Halk tarafından sadece isyanlar çıkartılmıştır.

Diktatörlerin geneli“Devlet meseleleri Halkın seçimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir” gibi düşüncelere sahiptirler, bu yüzden asla yerini başkalarına bırakmak istemezler.


1 Max Stirner: Alman düşünür.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.