Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Muhalefet / Marjinal

M

Bizce aklı başında insanlar yalnız bizim gibi düşünenlerdir.
La Rochefoucauld1

Muhalefet, karşı görüş, düşünce ve tavırda olan kişi veya gruplara denir, marjinal ise, en aykırı veya uç görüş, düşünce ve davranışlara sahip kimselere, gruplara denir.

Siyasette ise muhalefet yönetme gücünü elinde bulunduramayan gruplardır, krallık ile yönetilen ülkelerde muhalefet mevcut değildir, demokrasi ile yönetilen ülkelerde ise mecliste bulunurlar ve iktidarın politikalarını eleştirirler.

Sanat ve özel yaşamda ise bana göre sanatçıların ve halkın devlet politikalarını ve yöneticilerini eleştirmesi gerekmektedir bu siyasiler için bulunmaz nimet niteliğindedir fakat nedense bazı hükümetlerce bu çok sesliğili ve eleştirileri durdurmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar halbuki her alanda olduğu gibi siyasette de karşı görüşler ve eleştiriler doğru bir yol alabilmek için gereklidir, zorunludur.

Bütün gücü elinde bulunduran kimseler bu güç sarhoşluğuna kapılıp halk ile tüm bağlarını koparırlar siz bakmayın gazeteler ve haberlerde halkın içinde olduklarına onların yaşamlarından bi haberdirler ve kendileri çok farklı bir dünya içerisinde yaşamaktadır bu yüzden muhalefet bir iktidar için olmazsa olmazdır, muhalif sesler ne kadar az ise iktidarın halk üzerindeki baskısı o kadar çok artar.


1 La Rochefoucauld: Fransız yazar, Richelieu’e muhalif tutumları nedeniyle 2 yıl sürgün edildi, daha sonra kralın tarafına geçmiş.

Yorum Ekle

Yazan: Recep
Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.