Recep Taşcı

Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.

Son Yazılar

Laiklik

L

Türkiye’nin ebedi ve ezeli çözülemeyen, bir türlü anlaşılamayan, anlatılamayan bir kaç sorunundan yalnızca biri. Laiklik veya laisizm (Fransızca: Laïcisme); devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensip. Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiş olan “laik” sözcüğü, “din adamı olmayan kimse; din adamı...

Diktatör

D

Diktatör (Latince: dictator; emir veren, dikte ettiren), elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Bir diktatör tarafından yönetilen ülkelere ise diktatörlük denilmektedir. Roma İmparatorluğunda ise siyasi bir makamdır. Resmî adı Magister Populi (“Halkın Efendisi”), Praetor Maximus (“Yüksek Praetor”) ve Magister Peditum...

Seçim

S

Seçme ve seçilme hakkı, bireylerin yerel ve merkezi karar ve yönetim organlarına (yerel ve ulusal meclisler, belediye başkanlığı, şehir yöneticiliği, devlet başkanlığı vb) seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme haklarına denir. Siyasal haklar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bu haklar tarih içinde “sınırlı oy”’dan “genel oy”a geçişle...

İdeoloji

İ

İdeoloji kelimesi, Fransızca idéologie (telaffuz: [ideoloʒiː]) kelimesinden türetmiştir. (idée : fikir; düşünce ve -ologie -oloji, bilim). İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür. Türkiye ve Dünyada Kapitalis,İslami...

İktidar

İ

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir. Yöneten ve yönetilenlerin olduğu bir toplumda var olan kısıtlı kaynakları yönetilenlere tek başına dağıtma şansını elinde bulunduran kişidir. Fakat bu dağıtma işini nasıl yaptıklarını bi...

Özgürlük

Ö

Özgürlük, bireyin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini yapabilmesi, düşünebilmesi, ifade edebilmesi, seçebilmesi ve hareket edebilmesi durumudur. Ayrıca çoğunluklar tarafından azınlıkta kalan düşünce, fikir ve davranışların bastırılmaması ve kısıtlanmamasını da söylemeden geçmeyelim. Düşünce ve fikir özgürlüğü Dünyanın ve Ülkelerin...

Demokrasi

D

Politikanın büyülü kelimelerinden olan demokrasi tüm üye veya vatandaşların bir kurum, organizasyon veya devletin politikasının şekillendirilmesinde eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Şeklinde tanımlayabiliriz fakat bu tanım bir yere kadar doğrudur, nereye kadar doğru derseniz ülke yönetiminde istediğiniz neler oluyor veya nelere müdahâle edebiliyorum diye kendinize sorun...

Siyaset / Politika

S

Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir. Sanırım bu yeterli bi açıklama olmuştur ama isterseniz biraz daha açalım bu konuyu. Siyaset diyince bir idare etme ve yönetim akla geliyor mutlaka fakat bu idare edilen şey Devlet mi? İnsan mı? insan yönetilmeye muhtaç mıdır? Bizi idare etmeye çalışan, aday olan insanlar bizden daha mı zeki? Ne istediğimizi, nasıl yaşamamız...

Sevgi / Aşk

S

İnsanı bir nesne veya kişiye karşı bağlılık ve yakın ilgi göstermesini sağlayan içsel duygudur. Sevgi kuramının kurucusu Erich Fromm*, sevgiyi, insanlığın sorunlarına bir yanıt olarak, kişideki aktif ve yaratıcı gücün kaynağı bir enerji olarak ve bu söz konusu yaratıcılıkla sevmeyi de bir sanat olarak tanımlar. Bir sanat olması bakımından da uygulamada olgunluk gerektirir. Aşk ve sevginin toplum...

Recep Taşcı Din, Siyaset ve Yaşama dair makaleler.